V Skupini Talum smo vzpostavili učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu, v katerega so vključeni zaposleni z vseh področij dela, sistem, ki zmanjšuje vplive naše dejavnosti na zaposlene in druge zainteresirane stranke. Varnost in zdravje pri delu obravnavamo kot del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kar nas zavezuje k nenehnemu izboljševanju delovnega okolja, prilagajanja tehničnemu napredku ter skrbi za varnost in zdravje zaposlenih. Orodje, ki ga za ta namen uporabljamo, je standard ISO 45001, ki je vključen v integrirani sistem vodenja, ki temelji na sinergiji kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. Skladnost z zahtevami standarda uspešno vzdržujemo od leta 2001 s podelitvijo certifikata ISO 45001 (prej OHSAS 18001). 

Zaradi sprememb pri delu in delovnem mestu se pojavljajo nova tveganja in nevarnosti, spreminjajo se tudi odnosi med delavcem in delodajalcem, demografija delovne sile ter vzorci in vrste dela. Vsled tega so aktivnosti na področju varnosti in zdravja usmerjene na: 

  • Planiranje varnosti in zdravja pri delu z upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev, ocenjevanje tveganj in pripravo programov za znižanje tveganj;
  • Znižanje resnosti in pogostosti nezgod pri delu;
  • Usposabljanje zaposlenih na vseh področjih dela;
  • Ergonomsko ureditev delovnega mesta, obvladovanje delovne opreme in kemikalij ter izvajanje periodičnih preiskav delovnega okolja;
  • Ustrezno osebno varovalno opremo ter njeno pravilno in namensko uporabo;
  • Obvladovanje izrednih razmer ter požarne varnosti s spremljanjem nepričakovanih dogodkov.