POLITIKA IN POROČILA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SKUPINE TALUM


Skupino Talum sestavljajo družbe, ki izdelujejo najkakovostnejše proizvode iz aluminija in aluminijevih zlitin ter opravljajo širok nabor storitev za aluminijsko industrijo. Z naprednimi tehnologijami, inovativnostjo in digitalizacijo procesov preoblikujemo svojo proizvodnjo v smeri ogljično nevtralnih proizvodov, s čimer še zmanjšujemo svoj in globalni vpliv na okolje. Naše delovanje je usmerjeno v ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov in storitev, pri tem pa zaposlenim in drugim našim deležnikom omogočamo bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje.


POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SKUPINE TALUMPOROČILA O TRAJNOSTNEM RAZVOJU SKUPINE TALUM