Kontakt za trajnostni razvoj


Delovanje Skupine Talum je usmerjeno v ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov in storitev, ki zaposlenim in drugim našim deležnikom omogoča bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje. Pri svojem delu sledimo politiki trajnostnega razvoja skupine, ki opredeljuje najbolj pomembna področja delovanja:

- kakovost,
- delovni pogoji in človekove pravice,
- zdravje in varnost pri delu,
- okolje in energija,
- odgovorno pridobivanje vhodnih materialov,
- načela zakonitosti in etike.

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih in ravnanju v primeru večje nesreče je  dostopna na https://www.talum.si/emisije.html#ravnanje

V svojem delovanju sodelujemo z različnimi zainteresiranimi skupinami ali posamezniki, ki želijo v okviru svojega delovanja razpolagati z določenimi informacijami s področja trajnostnosti.

Vprašanja zainteresiranih zunanjih deležnikov, ki se nanašajo na področje trajnostnosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, sprejmejo in obravnavajo pooblaščenci za ta področja v službi Skladnost poslovanja.

Vprašanje / pobudo / pohvalo se poda preko anonimnega obrazca: Vprašanje za Talum

Odgovor na prejeto vprašanje se zainteresiranemu deležniku posreduje v roku 30 delovnih dni.