Proizvodnja primarnega aluminija je prepoznaven znak naše družbe. To ni le proizvodnja, je zgodba, je navdih, je središče delovanja nas in naših predhodnikov že več kot 60 let. Ker spadamo v kakovostni vrh proizvajalcev primarnega aluminija, verjamemo, da se bo zgodba o aluminiju v Kidričevem uspešno nadaljevala.

Proizvodnja elektroliznega aluminja

V skladu s prestrukturiranjem proizvodnje v Talumu pri proizvodnji aluminija povečujemo delež uporabe sekundarnega aluminija, elektrolizni ali primarni aluminij pa od konca leta 2007 proizvajamo samo še v pečeh elektroliznega obrata C.
S koncem leta 2007 smo namreč v Talumu ukinili proizvodnjo aluminija v elektrolizni hali B, v kateri smo aluminij pridobivali vse od leta 1963. Ukinitev elektrolize B je bil del prestrukturiranja proizvodnje, s katero je Talum prešel na novo strategijo razvoja. Brez elektrolize B je proizvodnja v Talumu postala v celoti skladna z ekološkimi standardi IPPC in okoljevarstvenim dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje.

Elektroliza C

V elektrolizi C je vgrajeno sredinsko točkovno posluževanje elektrolizne celice z veliko jakostjo električnega toka. Celice poslužujemo z uporabo sodobne mehanizacije in avtomatizacije. Vodene so s procesnim računalnikom, zaprte in vezane na sistem zbiranja in suhega čiščenja plinov.
To je trenutno najsodobnejša tehnologija. Razvilo jo je francosko podjetje Aluminium Pechiney.

Proizvodni proces

Proizvodni proces v elektrolizi C je skoraj popolnoma avtomatiziran. Elektrolizne celice avtomatsko regulira procesni kontrolni sistem, organiziran na dveh ravneh. Prva raven je namenjena za upravljanje vsake posamezne celice, druga za vodenje celotne elektrolize. V ta namen ima vsaka celica svoj mikroprocesor, ki samodejno regulira medelektrodni razmik, prebijanje skorje in doziranje glinice ter aluminijevega fluorida. Vsi mikroprocesorji so povezani z osrednjim računalnikom, ki izvaja merjenja in pretvarjanje napetosti in toka v elektrolizi, alarmiranje, procesiranje podatkov in shranjevanje.
Za posluževanje elektroliznih celic so v elektrolizi posebna večnamenska dvigala. Vse elektrolizne celice so pokrite in priključene na odvlek plinov preko zbirnih plinovodov. Čiščenje plinov poteka po suhem postopku. Sveža glinica absorbira fluor; zbira se preko vrečastih filtrov in transportira v proces na elektrolizne peči. Učinkovitost sistema je izredno velika, 97-odstotna pri zbiranju plinov in 99-odstotna pri njihovem čiščenju.


Proizvodnja anod


Kaj so anode

Anode so pozitivne elektrode pri galvanskih členih, elektronkah, polprevodniških diodah in elektrolizi. Ime izvira iz grščine in pomeni pot navzgor; gre za pot, po kateri se elektroni vzpenjajo iz raztopine elektrolita.
Anode uporabljamo v elektroliznih celicah v procesu proizvodnje aluminija.

Kaj so katode

Katoda je negativna elektroda pri galvanskih členih, elektronkah, polprevodniških diodah in elektrolizi, na kateri poteka kemijska reakcija redukcije.
Katode uporabljamo kot katodno dno v elektrolizni celici pri elektroliznem pridobivanju aluminija iz glinice.
Proizvodni proces

Proizvodni proces je razdeljen na faze:

  • proizvodnja zelenih anod,
  • pečenje anod,
  • sestavljanje anodnih kompletov,
  • sestavljanje katodnih kompletov,
  • predelava povratnih materialov.

1. Proizvodnja zelenih anod

Proizvodnja zelenih anod temelji na:

  • mešanju zmletih in presejanih frakcij koksa, anodnega ostanka in katranske smole v predpisanem razmerju,
  • gnetenju v vročo anodno maso,
  • oblikovanju zelenih anodnih blokov želenih velikosti na vibracijski stiskalnici.

2. Pečenje zelenih anod

Zelene anodne bloke pečemo v kalcinacijski peči pri temperaturi 1200 °C. S pečenjem jim izboljšamo trdnost in električno prevodnost.


3. Sestavljanje anodnih kompletov

Pečene anode pred uporabo v elektrolizi sestavimo z anodnim nosilcem v anodni komplet. Tako dobimo zalite anodne komplete, ki jih nato uporabimo v elektroliznem procesu proizvodnje aluminija.

4.Sestavljanje katodnih kompletov

Katodne bloke kupujemo kot končni proizvod. V njih s sivo litino zalijemo jeklene tokovodnike in jih tako sestavimo v katodni komplet.

Aluminij nikoli ne postane odpadek

Za recikliranje aluminija se porabi le 5 odstotkov energije v primerjavi s prvo proizvodnjo. Ta je draga in energijsko potratna, a ko enkrat aluminij začne svoj življenjski cikel, iz njega ne izstopi več. Zato je aluminij zelena kovina, saj se ves, ki je bil kdaj proizveden, lahko uporablja še več stoletij in nikoli ne postane odpadek.