Skupino Talum sestavlja obvladujoča družba TALUM d.d. Kidričevo z odvisnimi družbami, v katerih je TALUM d.d. Kidričevo edini družbenik (100-odstotni poslovni delež).
Družba Talum d.d. Kidričevo je notranje organizirana po poslovnih enotah in službah.

Službe:

Strateška komerciala
Kadrovska služba
Pravna služba
Strateški razvoj
Informatika
Sistemi upravljanje
Računovodstvo
Finance
Upravljanje tveganj
Služba za odnose z javnostmi


Poslovne enote


Proizvodne odvisne družbe


Storitvene odvisne družbe