Objava sklepa sodnega registra

15. marec 2018

Klikni za urejanje
POVPRAŠEVANJE ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE TALUMU ZA OBDOBJE 2020-2024 

21. februar 2018

TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo (“ Talum”), Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo povprašuje po električni energiji za obdobje 2020-2024 v skladu s spodaj nevednimi pogoji.
 
Obdobje dobave:
od 1.1.2020 od 00.00 ure do 31.12.2020 do 24:00 ure,
od 1.1.2021 od 00.00 ure do 31.12.2021 do 24:00 ure,
od 1.1.2022 od 00.00 ure do 31.12.2022 do 24:00 ure,
od 1.1.2023 od 00.00 ure do 31.12.2023 do 24:00 ure,
od 1.1.2024 od 00.00 ure do 31.12.2024 do 24:00 ure, 
opcijsko lahko ponudite tudi samo zaposamično leto
 
Količina nakupa:
50 MW (pasovna energija)/letno po lotih po 10 MW; opcijsko lahko manjša količina.  
Predajno/prevzemnomesto:
znotraj omrežja ELES Slovenija.  
Oblikovanje cene: vEUR/MWh za zahtevano pariteto.
 
Povprašujemo po dveh produktih, pri čemer ima produkt A prioriteto:
 
A: Po formuli; povprašujemo po izhodiščni ceni električne energije (N) v EUR/MWh skladno z zapisano formulo: 
Cel.en= min{ max{ K * (Cal – Cal0) + N; A}; B}
 
A= 30 EUR/MWh (minimalna cena)
B= 55 EUR/MWh (maksimalna cena)

 
pri čemer je:
Cel.en= cena električne energije v EUR/MWh (mesečno fakturirana),
K= koeficient  (0,02),
CAl= povprečna borzna cena aluminija (LME High Grade PrimaryAluminium Official Cash Settlement Price) v mesecu dobave v EUR/t (za preračuncene aluminija iz USD v EUR se uporabi povprečni dnevni tečaj EUR/USD v mesecudobave),
CAl0= cena aluminija nadan sklenitve posla v EUR/t (LME High Grade Primary Aluminium Official CashSettlement Price). Za preračun cene aluminija iz USD v EUR se uporabi tečajEUR/USD na dan sklenitve posla,
N= izhodiščna cena električne energije.
 
Po fiksni ceni v EUR/MWh 
Plačilni pogoji: 30 dni po zaključku meseca dobave.
 
Garancija: Talum si pridržuje pravico, da od dobavitelja zahteva garancijo za zanesljivost dobav.
 
Ostala določila: skladno s pogoji navedenimi v Talumovi pogodbi. V kolikor boste prestopili k izbornemu postopku se obrnite na spodnje kontakte, da vam posredujemo Talumovo pogodbo.
 
Pisno potrditev določil Talumove pogodbe ter morebitnavprašanja v zvezi s ponudbo produkta A tega povpraševanja je potrebno uskladitido 15.3.2018.
 
Zavezujočo cenovno ponudbo posredujete v Talum 20.3.2018 ob 10. uri. Veljavnost ponudbe je do 20.3.2018 do 12. ure.
Ponudbo posredujte na jasna.cus@talum.si.

 
Talum si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb(e), vkolikor ponudbe ne bi ustrezale pričakovanjem.
V primeru neugodnih razmer na trgu električne energije včasu za izdajo te ponudbe, kupec prodajalca pod ostalimi enakimi pogoji pozovek ponovni oddaji zavezujoče ponudbe z novim datumom za oddajo ponudbe.
 
Za informacije se obrnite na ga. Jasna Čuš Babič na e-mail:jasna.cus@talum.si,telefon 02 7995 134 in g. Boštjan Korošec na e-mail:bostjan.korosec@talum.si,
telefon02 7995 821.
 
V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo!
 
S spoštovanjem. 
                                                                                                                                     Predsednik uprave:
                                                                                                                                     Marko Drobnič 

Klikni za urejanje

7. praktični prikaz poklicev v Talumu

19. januar 2018

Vse osmošolce in devetošolce, ki vas zanimajo tehnični poklici s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike, vabimo v Talum na predstavitev teh poklicev v soboto, 27. januarja 2018, ob 9. uri. Zaželeno je, da pridete v spremstvu staršev!

 

Euroguss 2018

16. januar

V nemškem Nürnbergu se je začel mednarodni livarski sejem Euroguss 2018, ki bo trajal od 16. do vključno 18. januarja. Na sejmu se letos predstavlja približno 600 razstavljalcev, organizator pa pričakuje več kot 12 tisoč obiskovalcev. Čeprav je 40 odstotkov razstavljalcev proizvajalcev ulitkov, pa Euroguss, ki je eden vodilnih livarskih sejmov, zajema celotno verigo, vse od vhodnih surovin, preko tehnologij litja in drugih podpornih procesov do končnih izdelkov in njihove obdelave.

Skupino Talum na sejmu zastopajo Talum d.d. oziroma poslovni enoti Ulitki in Livarna ter podjetje Talum servis in inženiring d.o.o. Poslovnim partnerjem in potencialnim strankam predstavljajo svoje znanje, izdelke in storitve na področju ulitkov, livarskih zlitin in inženirskih rešitev za procese litja. Najdete nas lahko v hali 7A, na razstavnem prostoru 7A – 513.

Euroguss 2018

11. januar 2018

Obiščite nas na mednarodnem livarskem sejmu Euroguss 2018 v Nemčiji, ki bo potekal v Nürnbergu med 16. in 18. januarjem. Najdete nas v hali 7A, na razstavnem prostoru 7A-513.