Talum je sodobno podjetje. inovativno podjetje. napredek.


TALUM Tovarna aluminija d.d. KidričevoPodatki o registraciji:

Družba TALUM d. d. Kidričevo je registrirana na Okrožnem sodišču na Ptuju.

Ime
Datum/leto
Vrednost/znesek
Število zaposlenih 31.12.2015 1.219
Skupni prihodki 2015 327.554.129
Skupni odhodki 2015 326.879.635 EUR
Stanje zadolženosti (lastna sr./obv.) 2015 61% : 39%
Blagovna proizvodnja 2015 140.416 ton
Prodaja aluminijastih proizvodov 2015 138.860 ton
Čisti prihodki iz prodaje 2015 315.876.654 EUR
Dodana vrednost na zaposlenega 2015 38.052 EUR / delavca